Składowanie

  • Demontaż aluminiowych belek i wsporników.
  • Usunięcie resztek osadu i szlamu za pomocą sprężonego powietrza lub wody pod ciśnieniem.
  • Zabezpieczenie uszczelek (po oczyszczeniu i osuszeniu) sprayem silikonowym lub talkiem.
  • Uprzednio przygotowane systemowe palety ułatwiają składowanie.
  • Belki oraz wsporniki składowane są na paletach.
  • Wymiary palet: 1500 x 870 x 750 mm.
  • Palety mogą być galwanizowane lub pomalowane.
  • Belki składowane są poziomo, zaś poszczególne warstwy odseparowane są listwami z drewna lub PVC.
  • Wsporniki mogą być składowane poziomo lub pionowo.