Przeznaczenie

Kto potrzebuje ochrony przeciw powodziowej

 • Miasta, gminy:
  ochrona ludności, dobytku i obiektów dziedzictwa narodowego, ujęć wody
  węzłów zaopatrzenia w energię i itp.
 • Przemysł i usługi:
  zapewnienie stabilnej działalności przedsiębiorstw (brak przerw produkcyjnych)
  uniknięcie groźnych w skutkach katastrof ekologicznych, zabezpieczenie przed
  wyciekami paliwa i chemikaliów.
 • Właściciele kamienic, restauracji i hoteli:
  ochrona przed utratą źródeł egzystencji, bądź utratą majątku.
 • Wojsko, straż pożarna, służby ratownicze i komunalne:
  zabezpieczenie gotowości do interwencji.