Prace przygotowawcze

  • Przed montażem systemu - zabetonowuje się, (w fundamencie i ew. w przylegających ścianach) wykonane ze stali szlachetnej płyty kotwiące.
  • Do tych płyt, w razie powodzi, montowane będą wsporniki, między którymi układane będą belki (szandory).
  • W standardzie oferujemy płyty kotwiące zintegrowane z szyną fundamentową. Elementy dostarczane są w formie gotowych segmentów łączonych na wpust i pióro. Ułatwia to zachowanie liniowości i wypoziomowanie poszczególnych płyt kotwiących, oszczędza czas montażu i zwiększa dokładność wykonania.
  • Otwory w płytach kotwiących zabezpiecza się przed działaniem warunków atmosferycznych i dewastacją. Na życzenie oferujemy korki systemowe, zaślepki i różnorodne osłony na przyłącza ścienne.