Opis systemu

DPS 2000® jest opatentowanym niemieckim systemem zapór przeciwpowodziowych - zbudowanych z lekkich aluminiowych belek wsuwanych między wsporniki.

  • Nie zmienia on przestrzeni zabudowanych ani nie zakłóca krajobrazu naturalnego.
  • Zapory można wznosić do wysokości 5m i więcej.
  • Długość zapór jest nieograniczona (projekty komunalne).
  • Można nadbudować istniejące zapory i mury oporowe.
  • Łatwe i szybkie zamknięcie i uszczelnienie okien i bram. Opracowanie indywidualnych rozwiązań dopasowanych do konkretnych - nietypowych sytuacji.